top of page
Ragdoll Cat

KARDIOLOGIA

Dzięki weterynaryjnej kardiologii możliwe jest wczesne wykrycie chorób serca u zwierząt, takich jak choroba zastawek serca, kardiomiopatia czy choroba niedokrwienna serca. Leczenie chorób serca u zwierząt opiera się na odpowiedniej diecie, lekach oraz terapii zachowawczej lub interwencji chirurgicznej, w zależności od stanu pacjenta.

ECHO

Badanie echokardiograficzne, zwane też ultrasonografią serca, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca na obrazowanie serca z wykorzystaniem fal dźwiękowych. Podczas badania, specjalnie przeszkolony kardiolog weterynaryjny umieszcza na klatce piersiowej zwierzęcia głowicę ultrasonograficzną, która wysyła fale dźwiękowe do serca.

Następnie, fale dźwiękowe odbijają się od struktur serca, a ich refleksja jest rejestrowana przez głowicę i przetwarzana na obraz na monitorze. Dzięki badaniu echokardiograficznemu możliwe jest dokładne zobrazowanie serca oraz ocena jego funkcjonowania, w tym wydolności mięśnia sercowego, przepływu krwi oraz obecności ewentualnych zmian patologicznych.

Badanie echokardiograficzne jest bezbolesne, nie wymaga sedacji zwierzęcia i trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od potrzeb diagnostycznych. Jest to kluczowa metoda diagnostyczna w weterynaryjnej kardiologii, pozwalająca na wczesne wykrycie chorób serca u zwierząt oraz ich skuteczne leczenie

EKG

Elektrokardiogram, czyli EKG, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do zapisu czynności elektrycznej serca. Podczas badania, elektrody umieszczone na klatce piersiowej oraz kończynach pacjenta rejestrują impulsy elektryczne generowane przez serce i przekazują je do aparatu EKG, który przetwarza je na zapis graficzny.

Zapis elektrokardiograficzny jest ważnym narzędziem diagnostycznym w kardiologii, pozwalającym na ocenę rytmu serca, wykrycie zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych oraz rozpoznanie chorób serca, takich jak zawał serca czy zaburzenia rytmu serca.

Badanie EKG jest bezbolesne, nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Jest to jedno z podstawowych badań diagnostycznych w kardiologii, stosowane zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, pozwalające na wczesne wykrycie chorób serca i skuteczne leczenie.

Umów się na wizytę 

Ragdoll Cat
Cute Puppy_edited.jpg
Zachęcamy do umówienia się na wizytę telefonicznie .
bottom of page